KVL техника за естествени и изкуствени терени

Български | English

Вие сте в: Машини под наем / Аериране /

Аериране

Аерирането е дълбоко пробождане на почвата с цел да се подобри дренажа и нейният естествен въздухообмен. Извършва се системно, за да се намали уплътняването на почвеният слой. Това води до подобряване на достъпът на въздух до корените и се стимулира растежа; подобрява се дренажа на почвата; стимулира се естествената възобновителна способност на тревата.Copyright © 2024 KVL. All right reserved. Защита на личните данни